Genesis is 29de Trends Gazelles !

04/04/2017

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉES LES TRENDS GAZELLES ? Les Trends Gazelles sont sélectionnées sur base de chiffres réels de croissance : croissance du chiffre d’affaires, du personnel et du cash-flow.

HOE WORDT U VERKOZEN TOT TRENDS GAZELLE?

Trends Gazelle wordt u niet op basis van een flashy presentatie of dynamische sales pitch. Trends Gazelle wordt u op basis van harde groeicijfers: groei in omzet, groei in personeel en groei in toegevoegde waarde. 
De methodologie is de volgende:

Op basis van een kwantitatieve analyse van de Trends Top 100.000 onderscheiden we 3 categorieën van bedrijven: 
“kleine bedrijven” (met een brutomarge minder dan 1 mio euro), 
“middelgrote bedrijven” (met een omzet van 1 tot 10 mio euro) en 
“grote bedrijven” (met een omzet van meer dan 10 mio euro).

Vervolgens toetsen we hun balansen van de 5 voorbije boekjaren aan 3 criteria en maken een ranking van de groei-evolutie (in absolute en procentuele cijfers): 
- groei in omzet
- groei in personeelsbestand
- groei in cashflow

De bedrijven moeten minstens 20 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting (voor de kleine bedrijven volstaat 10). Ten slotte toetst de redactie van Trends nog af of de bedrijven een voldoende operationele onafhankelijkheid aan de dag kunnen leggen.

Het bedrijf dat het hoogste in de lijst voorkomt, mag zich een jaar lang Trends Gazellen Ambassadeur noemen en wordt in de bloemetjes gezet op de evenementen. Alle andere bedrijven ontvangen het diploma van genomineerde Trends Gazelle 2017.

login