Over ons

Toen en nu
Genesis Consult is een puur Belgische onderneming die in 2003 is opgericht.

Het accent lag van bij het begin op de "terbeschikkingstelling van resources" aan klanten in de privésector.

In 2008 verwierf de onderneming de ISO-certificering en kon ze een positieve balans voorleggen van minstens drie jaar activiteit op de markt, hetgeen haar in staat stelde in te schrijven op openbare aanbestedingen voor forfaitaire projecten en raamovereenkomsten.

 • Vandaag hebben we bijna honderd consultants in dienst. In 2013 bedroeg de jaaromzet 8,5 miljoen euro.
 • De gestage groei sinds 2003 toont dat onze onderneming een gedegen basis heeft.
 • Vandaag verlenen we onze diensten aan ruim 20 klanten in diverse activiteitendomeinen binnen de privésector (telecommunicatie, banken, verzekeringen, industrie,…). De andere helft van onze activiteiten vindt plaats binnen de openbare sector.
 • De onderneming wordt lokaal bestuurd; het roer ligt nog altijd in handen van Philippe Varin, de oprichter en meerderheidsaandeelhouder.
 • Het interne personeel is de onderneming al vele jaren trouw; naarmate de onderneming groeit, wordt het werknemersbestand aangevuld met nieuwe medewerkers die dezelfde waarden delen.
 • De technologieën van Microsoft en Java zijn de technische omgeving die de core business van Genesis Consult uitmaken.
  • 2003-2004

  Start van de activiteiten van de onderneming Genesis Consult (vanaf het begin gebaseerd op de terbeschikkingstelling van resources binnen de privésector: FORTIS Bank en Verzekeringen, Sodeho Pass, SABAM, Bank of New York, Belgacom, 3 Suisses enz.)

 • 2005-2007

  Stabilisering van de activiteiten van Genesis Consult en uitbreiding van het klantenbestand binnen de privésector.

 • 2008

  ISO 9001:2008-certificering en respons op het 1ste Bijzonder Bestek voor het project CCFF 2008 van de FOD Financiën

 • 2009

  FOD Financiën: toekenning van de opdracht CCFF 2008 aan Genesis Consult in tijdelijke vereniging met ONIRYX.

 • 2010

  - FOD Financiën: toekenning van de opdracht "project FEDIAM Mandaten" aan het consortium Genesis Consult / ONIRYX
  - FOREM: toekenning van de opdracht "Architectuur en Ontwikkeling" aan de tijdelijke vereniging Genesis Consult / ONIRYX
  - FOD Financiën: toekenning van de opdracht "Raamcontract RapidDev - Lot2" aan het consortium Genesis Consult / Centran – omvat het onderhoud van 23 grote projecten, waaronder Tax-On-Web.

 • 2011

  Consolidatie van de activiteiten van Genesis Consult voor beide markten (publiek en privaat).

 • 2012

  FOD Financiën: Toekenning van de opdracht "ESB" (Enterprise Service Bus) aan het consortium Genesis Consult / ONIRYX

 • 2013

  - 10ste verjaardag van Genesis Consult en verhuizing naar de nieuwe kantoren aan de Woluwelaan.
  - FOD Financiën: Toekenning van de opdracht "Mini-One Stop Shop Project" (Ontwikkeling van een uniek loketsysteem voor de Europese btw) aan de tijdelijke vereniging Genesis Consult /ONIRYX.

 • 2014

  Nieuwe site gaat online; presentatie van het nieuwe logo.


Hoe wij het verschil maken


Net als in alle technologische sectoren moeten ook dienstenondernemingen zich constant blijven aanpassen. Veel ondernemingen kiezen voor meer opportuniteiten, minder flexibele dienstverlening en stuggere processen. Rentabiliteit krijgt zo voorrang op kwaliteit.
Wij houden ons verre van deze tendens. Onze benadering van dienstverlening gebaseerd op natuurlijke concepten en gedragsregels:

 • Contact en nabijheid
Binnen de dienstverlening wordt vaak het menselijk contact uit het oog verloren. We mogen niet vergeten dat het woord ’dienstverlening’ een belangrijk element is van de term ’dienstverlenende onderneming’. Genesis Consult zet in op kwaliteit, niet alleen op technisch niveau, maar ook wat de bevoorrechte, persoonlijke relaties met onze klanten betreft.
Wij investeren veel tijd en energie in kwaliteitsvolle relaties. De volledige onderneming is hierbij betrokken – met uitstekende resultaten.
We ontmoeten onze rechtstreekse medewerkers (werknemers en externe partners) zeer regelmatig op hun werkplek om een persoonlijke relatie te ontwikkelen en te onderhouden.

 • De kwaliteit van de dienstverlening
Onze consultants zijn doorslaggevend voor de reputatie van Genesis. Daarom steken wij bijzonder veel energie in een strenge selectie, waarbij de focus ligt op de ‘mens achter de consultant’ en diens intermenselijke vaardigheden. Onze consultants worden gewaardeerd om hun technische competenties, maar ook om de wijze waarop zij in contact staan met de klant.

 • Flexibiliteit
Wij verschuilen ons niet achter zware procedures of contractclausules om onze belangen te verdedigen. De tevredenheid van onze klanten en onze consultants is doorslaggevend voor ons welslagen. Wij stellen dan ook alles in het werk om dit te realiseren.
 • Vertrouwen
De beste graadmeter voor dit vertrouwen in Genesis is de zeer lage turnover onder onze consultants en onze operationele medewerkers. Veel van onze werknemers zijn ons al jaren trouw.
Deze vertrouwensband is eveneens elementair voor onze klanten. Enkele van hen maken al sinds onze oprichting gebruik van onze diensten. Ze zijn duidelijk aan ons gehecht.

 • Reactiviteit
Onze lichte structuur, onze goede organisatie en de mentaliteit van onze medewerkers stellen ons in staat snel in te spelen op de vragen en wensen van onze klanten en onze consultants. Wij passen onze procedures constant aan om onze dienstverlening steeds te blijven verbeteren.
login